Leren

Zeker op de middelbare school en in een latere fase ook op de hogeschool of universiteit, moeten jongeren heel wat stof verwerken om tentamens en toetsen te kunnen halen. Een efficiënte manier van leren is hierbij essentieel om de stof snel en goed in u op te kunnen nemen! Vaak leren jongeren kort voor een toets of tentamen, waardoor de stof maar heel kort in hun geheugen opgeslagen blijft zitten. Vaak is het zelfs zo, dat veel jongeren een paar dagen na de toets het merendeel van de stof alweer zijn vergeten. Aan de basis van een efficiënte manier van leren ligt een overzichtelijke, goed haalbare en duidelijke planning. Door goed te plannen raken jongeren niet in paniek en wordt de stof van een te leren tentamen of toets een stuk beter behapbaar.

leren_tips

Leer in blokken

Naast de tip voor het maken van een goede planning, is het voor jongeren een goede tip om bij het leren in blokken bezig te zijn. Vaak worden jongeren afgeleid door een mobiele telefoon, filmpjes op het internet of de televisie. De efficiëntie van het leren neemt hierdoor flink af, wat zonde is van de tijd en energie van het kind. Kies er daarom voor om in vaste blokken van bijvoorbeeld een uur of half uur te leren, zodat de stof over de dag heen verspreid wordt.

In de pauze, bijvoorbeeld een kwartier tussen de leerblokken, kan het kind dan even ontspannen en bijvoorbeeld zijn of haar sociale media bijwerken. Door de pauze is het kind snel weer opgeladen om aan het volgende leerblok te beginnen.